Trần Đức Thảo


Trần Đức Thảo - Thư mục tạm thời
Phạm Trọng Luật

Giáo sư Trần Đức Thảo - Tiểu sử tóm tắt
Cù Huy Chử

Tiểu sử tự thuật

Hồi ký
Với lời giới thiệu của Cù Huy Chử

DE LA PHÉNOMÉNOLOGIE À LA DIALECTIQUE MATÉRIALISTE DE LA CONSCIENCE
La Nouvelle Critique n° 79-80, 1974, p. 37-42,  La Nouvelle Critique n° 86, 1975, p. 23-29.

Marxisme & Phénoménologie
Revue Internationale - n°2, 1946, p. 168-174
Bản dịch và giới thiệu của Phạm Trọng Luật

Existentialisme et Matérialisme Dialectique
Revue de Métaphysique et de Morale Vol. 58, n° 2-3, 1949, p. 317-329

Dialectical Logic as the General Logic of Temporalization

Học thuyết Saussure
Bản dịch và giới thiệu của Phạm Trọng Luật

"Hạt nhân duy lý" trong triết học Hegel

Nội dung xã hội và hình thức tự do

Nỗ lực phát triển tự do dân chủ

Nội dung xã hội "Truyện Kiều"

Nguồn gốc ý thức trong cuộc tiến hoá của hệ thần kinh -- Phần I

Nguồn gốc ý thức trong cuộc tiến hoá của hệ thần kinh -- Phần II

Lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất
trong cuộc khủng hoảng của xã hội phong kiến Việt Nam

Tìm hiểu giá trị văn chương cũ

Bài "Hịch Tướng Sĩ" của Trần Hưng Đạo và xã hội
 Việt Nam trong thời kỳ thịnh của xã hội phong kiến

Cái gọi là “tấm biển chỉ đường của trí tuệ”
đi ngược với tư duy biện chứng của lý trí

Về quan điểm triết học của sự đổi mới,
của sự cải tổ có tính cách mạng


Giới thiệu quyển Lịch Sử Tư Tưởng trước Marx


Phần Một: Nhập đề

Phần Hai: Biện chứng pháp cuả tiền sử tư tưởng
Phần Ba: Vấn đề nhận thức của loài người trong xã hội nguyên thủy - Phụ lục
Phần Bốn: Ý nghĩa của khái niệm thần trong xã hội chiếm hữu nô lệ
Phần Năm: Tư tưởng triết học Hy Lạp

Phần Năm (B): Tư tưởng triết học Hy Lạp trong thế lỷ IV và III tr. CN
Tư tưởng cổ đại Trung Hoa
Phần Sáu: Nguồn gốc đạo Gia Tô
Phần Bảy: Xã hội Trung Cỗ
Phần Tám: Văn Hoá Phục Hưng và Cải cách Tôn Giáo
Phần Chín: Thế kỷ XVII & XVIII
Phần Mười: Triết học duy vật Pháp thế kỷ XVIII
Phần Mười Một: Triết Học Cổ Điển Đức - Nội dung khái niệm của triết học Kant
Phần Mười Hai: Triết Học Cổ Điển Đức từ Kant đền Hegel

 

 


Những bài có liên hệ đến Trần Đức Thảo:

TRẦN ĐỨC THẢO VÀ CUỐN TÌM CỘI NGUỒN CỦA NGÔN NGỮ VÀ Ý THỨC
Đỗ Lai Thuý

Triết lý của Trần Đức Thảo đã đi đến đâu?
Phạm Trọng Luật

Vietnamese Marxism, Dissent, and the Politics of Postcolonial Memory:
Tran Duc Thao, 1946 - 1993

Shawn McHale

Viet Cong Philosophy: Tran Duc Thao
Silvia Federici

Phénoménologie et matérialisme dialectique
Roland Barthes
(có bản dịch và chú thích của Phạm Trọng Luật)

Trao đổi giữa Trần Đức Thảo và Alexandre Kojève

André Haudricourt điểm sách
"Recherches sur l'origine du langage et de la conscience"
của Trần Đức Thảo

Daniel J. Herman giới thiệu Trần Đức Thảo

The provocative Tran Duc Thao theses
On the Origin of Language and Consciousness

Jacinthe Baribeau

Trần Ðức Thảo, một kiếp người
Trần Đạo

Đứa con tha hương đã trở về đất Việt
Trần Ngọc Hà

“A book which is no longer
discussed today”:
Tran Duc Thao, Jacques Derrida,
and Maurice Merleau-Ponty

Tim Herrick

Năm cuối cùng của Trần Đức Thảo
François Dosse

Người lữ hành vất vả
Nguyễn Đình Thi

Trần Đức Thảo - Sự ngơ ngác của người lữ hành vất vả
Nguyễn Bản

Hành trình cuối cùng của một triết gia
Phùng Quán

Chuyện vui về triết gia Trần Đức Thảo
Phùng Quán

Về công trình "Tìm hiểu nguồn gốc của ngôn ngữ và ý thức"
của cố giáo sư Trần Đức Thảo

Phan Ngọc

Trần Đức Thảo - Nhà triết học
Trần Văn Giàu

Giáo sư triết học Trần Đức Thảo
Nguyễn Đình Chú

Cách cho của giáo sư Trần Đức Thảo
Hoàng Ngọc Hiến

Người tư duy không biết mệt
Hà Xuân Trường

Nhà triết học Trần Đức Thảo
Hàm Châu

Câu chuyện khó quên ở phố Verrier (Paris)
Nguyễn Đức Hiền

Nhà triết học chiến đấu
Jean-Paul Jovary

Người chiến binh của niềm hy vọng 
Nguyễn Quyến

Những chuyến lữ hành của triết gia Trần Đức Thảo
Thái Vũ

Người gìn giữ di sản triết học Trần Đức Thảo
(Phỏng vấn TS Cù Huy Chử)

Giáo sư Trần Đức Thảo - Tiểu sử tóm tắt
Cù Huy Chử

Chuyện người vợ "duy nhất" của... hai học giả lớn Việt Nam

Trần Đức Thảo, nhà triết học giàu lòng yêu nước
Phạm Thạch Hoàng

Trần Đức Thảo - Biển quê hương trầm tư triết học
Cù Huy Chử

Tư duy triết học Trần Đức Thảo và tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh
Cù Huy Chử

Với Trần Đức Thảo, một chút duyên nợ
Nguyễn Ngọc Giao

Từ Husserl đến Marx trở về Hiện tượng học và Chủ nghĩa duy vật biện chứng,
Trần Đức Thảo đã mở đầu sự sáng tạo chủ nghĩa duy vật biện chứng nhân bản

Cù Huy Chử và Cù Huy Song Hà

Về chuyến đi công tác tại Pháp của Giáo sư Trần Đức Thảo
(tháng 3 năm 1991 - 24 tháng 4 năm 1993)

Cù Huy Chử và Cù Huy Song Hà

Ký ức nhỏ về huyền thoại Trần Đức Thảo
Phạm Hậu

Trần Đức Thảo với nền Giáo dục Đại học Việt Nam

Cù Huy Chử và Cù Huy Song Hà

 

Trần Đức Thảo với Nguyễn Văn Huyên
Cù Huy Chử

 

Giáo sư Trần Đức Thảo và Huy Cận
tâm sự với nhau tại nhà 200 Đề Thám

Cù Huy Chử và Cù Huy Song Hà

 

Về hai tác phẩm cuối đời của Trần Đức Thảo,
đỉnh cao của chủ nghĩa duy vật biện chứng nhân bản,
mà ông là người sáng lập:
Những nghiên cứu về biện chứng học
Logic sống động của thời hiện tại

Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 -  Phần 4

Phần 5 - Phần 6 - Phần 7

Cù Huy Chử và Cù Huy Song Hà

 

Về mối quan hệ giữa Giáo sư Trần Đức Thảo
với ông Phạm Văn Đồng, một vài nét chấm phá

Cù Huy Chử

 

Giữa đám sinh linh, Thầy trở thành Ảo ảnh
Hồi ức của nhà văn Thái Vũ
Nguyễn Trung Kiên

 

Giới thiệu tác phẩm
Tìm cội nguồn ngôn ngữ và ý thức

Cù Huy Chử và Cù Huy Song Hà

 

Giáo sư Trần Đức Thảo với các vấn đề lịch sử

Cù Huy Chử

Triết gia Trần Đức Thảo “Những ngày ấy”
Nguyễn Đình Chú

Tư duy Trần Đức Thảo: một hành trình mở
Nguyễn Ngọc Giao

Trần Đức Thảo và những va đập hiện thực nghiệt ngã
Hạ Mai

 Trần Đức Thảo – Người lữ hành cô đơn
Hạ Mai

 Trần Đức Thảo là ai? Cuộc đời và sự nghiệp một triết gia Việt Nam
Alexandre Feron

 


Trang này được thiết kế và trông nom bởi:
Trần Hữu Dũng
với các tài liệu do
Phạm Trọng Luật
và các thân hữu sưu tập, scan, chép lại, đánh máy...

8-8-2012