thu thập bởi

Trần Hữu Dũng
Nhà giáo nghỉ hưu
Dayton, Ohio
USA
 

văn hoá & giáo dục 
(writings on Vietnamese culture & education)

 NHỮNG TRANG KHÁC CỦA TRẦN HỮU DŨNG :

Kinh Tế Việt Nam | Điện hạt nhân | Thời Đại Mới | Trần Đức Thảo | Phan Khôi | Nguyễn Ngọc Tư
  Hội thảo Mùa Hè |Arts & Letters Daily |
Trần Hữu Nghiệp

 

Chủ nhật, 5 tháng 12, 2021

 


 

Email về trang này:
tranhuudung@gmail.com

 

viet-studies trên Twitter

 

Mời đọc
Đang lên mạng
 

thời đại mới
số 40
8

 
Cao Huy Thuần
Phạm Duy Thoại
Vũ Ngọc Hoàng
Trần Ngọc Vương
Huỳnh Như Phương
Nguyễn Thị Từ Huy

 

 

 


Trang đặc biệt:
CẢI CÁCH TOÀN DIỆN
ĐỂ PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC

 


CÁC ĐẶC TRANG:

Phê bình & Lý luận
(xếp theo tác giả)


TRỌN BỘ

Thời gian
trong mắt tôi

Trần Hữu Nghiệp

 

Điểm cuốn
"Trần Hữu Nghiệp - Đời là kẻ sĩ"

Kẻ bị mất phép thông công
Nguyễn Mạnh Tường

Những chuyến ra đi
Lữ Phương

Một đời sân khấu
Nguyễn Ngọc Bạch

Hồi ký điện ảnh
Đặng Nhật Minh

Lạc Đường
Đào Hiếu

Tôi bị bắt
Trần Vàng Sao

Quan điểm và Cuộc sống
Nguyễn Hộ

Dòng Đờì
Nguyễn Trung


TẬP I - TẬP II

Nguyễn Trung

Đảo Chìm
Trần Đăng Khoa

Phạm Xuân Ẩn
Nguyễn Thị Ngọc Hải

Nhà văn tiền chiến
và quá trình hiện đại hoá

Vương Trí Nhàn

Cây bút, đời người
Vương Trí Nhàn

Đi tìm cái tôi đã mất
Nguyễn Khải

Tột đỉnh tình yêu
Nguyễn Thúy Ái

Giai thoại của thi sĩ
Bùi Chí Vinh

Rồng Đá
Vũ Ngọc Tiến - Lê Mai

Như những mùa thu
Đỗ Quang Nghĩa

Một ngày là mười năm

Cồn Dương
Phạm Quang Đẩu

Năm mươi năm sau:
Trăm hoa đua nở ở Việt Nam 1954-1960

Heinz Schütte


 

TRONG TRANG NÀY

Phê bình
Văn hoá
Giáo dục
Chân dung & phỏng vấn
Các nhà văn nữ
Truyện
Văn học Trung Quốc

Phóng sự
Tiền chiến

NƠI KHÁC

Diễn Đàn
eVăn
Văn học Việt Nam

Tạp chí Hoạt Động Khoa Học
Nhân Văn
Quốc Văn

Trang Văn Học của Huế
Sông Cửu Long
Văn chương Việt
Văn hoá Nam bộ
Phù Sa

Nhịp Sống
Gió O
Trang văn học của VDC
Bách khoa toàn thư mở
(Wikipedia tiếng Việt)

Vietnam Literature Project
e-cadao
Ngôn Ngữ Net
PhongDiep.net
Viện Văn học
Hội Luận Văn Học
 

TẠP NHẠP

Việt Nam gia phả
Ẩm thực

Viet World Kitchen
Trang web Phạm Duy
(nguoitinhgia)

MỤC MỚI
Sách có liên hệ đến Việt Nam vừa xuất bản ở nước ngoài
(nhờ các bạn -- nhất là ở châu Âu -- mách thêm)

Lưu trữ:

Trước 4-3-2005:
trang 2, trang 3
Tháng 4/2006
Tháng 5/2006
Tháng 6/2006

Tháng 8, 2006
Tháng 9/2006

Tháng 10/2006
Tháng 11/2006
Tháng 12/2006

Tháng 1/2007
Tháng 2/2007
Tháng 3/2007
Tháng 4/2007
Tháng 5/2007
Tháng 6/2007
Tháng 7/2007
Tháng 8/2007
Tháng 9/2007
Tháng 10/2007
Tháng 11/2007
Tháng 12/2007
Tháng 1, 2008
Tháng 2, 2008
Tháng 3, 2008
Tháng 4, 2008
Tháng 5, 2008
Tháng 6, 2008
Tháng 7, 2008
Tháng 8, 2008
Tháng 9, 2008
Tháng 10, 2008
Tháng 11, 2008
Tháng 12, 2008
Tháng 1, 2009
Tháng 2, 2009
Tháng 3, 2009
Tháng 4, 2009
Tháng 5, 2009
Tháng 6, 2009
Tháng 7, 2009
Tháng 8, 2009
Tháng 9, 2009
Tháng 10, 2009
Tháng 11, 2009
Tháng 12, 2009

Tháng 1, 2010
Tháng 2, 2010
Tháng 3, 2010
Tháng 4, 2010
Tháng 5, 2010
Tháng 6, 2010
Tháng 7, 2010
Tháng 8, 2010
Tháng 9, 2010
Tháng 10, 2010
Tháng 11, 2010
Tháng 12, 2010
Tháng 1, 2011

Tháng 2, 2011
Tháng 3, 2011
Tháng 4, 2011
Tháng 5, 2011

Tháng 6, 2011

Tháng 7, 2011
Tháng 8, 2011

Tháng 9, 2011
Tháng 10, 2011
Tháng 11, 2011

Tháng 12, 2011
Tháng 1, 2012
Tháng 2, 2012
Tháng 3, 2012
Tháng 4, 2012

Tháng 5, 2012

Tháng 6, 2012
Tháng 7, 2012
Tháng 8, 2012

Tháng 9, 2012

Tháng 10, 2012
Tháng 11, 2012
Tháng 12, 2012

Tháng 1, 2013
Tháng 2, 2013
Tháng 3, 2013

Tháng 4, 2013
Tháng 5, 2013

Tháng 6, 2013
Tháng 7, 2013

Tháng 8, 2013
Tháng 9, 2013
Tháng 10, 2013
Tháng 11, 2013
Tháng 12, 2013
Tháng 1, 2014

Tháng 2, 2014

Tháng 3, 2014

Tháng 4, 2014
Tháng 10, 2014

Tháng 12, 2014
Tháng 1, 2015
Tháng 2 - Tháng 12, 2015

Tháng 1 - Tháng 11, 2016

Tháng 12, 2016  - Tháng 6, 2017
Tháng 7, 2017  - Tháng 12, 2017
Tháng 1, 2018  - Tháng 5, 2018
Tháng 6, 2018  - Tháng 9, 2018

Tháng 10, 2018  - Tháng 12, 2018
Tháng 1, 2019  - Tháng 3, 2019
Tháng 4, 2019
Tháng 5, 2019
Tháng 6, 2019
Tháng 7, 2019 - Tháng 9, 2019
Tháng 10, 2019
Tháng 11-12, 2019
Tháng 1 - Tháng 12, 2020

 


Nghe:

Lệ Thu hát
Đêm vũ trường
 đáng yêu

Ngọc Lan hát
Gọi người yêu dấu

Mời nghe:
Phạm Trọng Cầu
Mùa thu không trở lại
Trần Mạnh Tuấn chơi saxophone

(Các bản trước đã dời xuống đây)


 

 

 

 Hãy nhìn "ngôn ngữ cơ thể" (body language) của
những người xung quanh Nguyễn Quang Thiều khi ông nhận
"Giải thưởng Sách Quốc gia
"
(Người bên trái thì nghiêng đầu ra... xa, anh bên phải thì có ý hỏi: "Ông này à?)