Hồ sơ
Nguyễn Mạnh Tường

 

 

 

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh GS Nguyễn Mạnh Tường
Công An Nhân Dân 25-12-2009

GS Nguyễn Mạnh Tường - vị "lưỡng khoa tiến sĩ" của hai nước Việt- Pháp
Phạm Khải

Nguyễn Mạnh Tường - Nhà giáo mẫu mực và tài năng
Bùì Văn Vượng

Kỷ niệm về thầy Nguyễn Mạnh Tường
Nguyễn Văn Hoàn

Cụ Vũ Đình Hoè kể chuyện về LS Nguyễn Mạnh Tường
tại phiên toà xét xử ông cố vấn Vĩnh Thụy

Kiều Mai Sơn

GS Trần Văn Giàu và LS Nguyễn Mạnh Tường
Kiều Mai Sơn

Kỷ niệm sâu sắc về LS Nguyễn Mạnh Tường
Kiều Mai Sơn

Thấy tôi -- GS Nguyễn Mạnh Tường -- bao kỷ niệm đẹp một thời
Kiều Mai Sơn phỏng vấn Trần Thanh Đạm

Thầy tôi
Nguyễn Đình Chú

GS Nguyễn Mạnh Tường - Nhà khoa học thông thái và yêu nước
Nguyễn Lân Dũng

Nguyễn Mạnh Tường - Một chân dung và một hành trình như tôi hiểu
Phong Lê

Nguyễn Mạnh Tường - Luật sư huyền thoại
Kiều Mai Sơn

 


Qua sai lầm trong Cải cách ruộng đất,
xây dựng quan điểm lãnh đạo

Nguyễn Mạnh Tường

 

Kẻ bị mất phép thông công
Hà Nội 1954-1991: Bản án cho một trí thức
Nguyễn Mạnh Tường

 

TRỞ VỀ TRANG VĂN HÓA & GIÁO DỤC